การตรวจสอบการแตกร้าวล้อหินเจียร์ เพื่อความปลอดภัย

เราสามารถตรวจสอบการแตกร้าวของล้อหินเจียร์ ก่อนการใช้งานได้ง่ายคือ
1. ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ด้วยสายตา ว่ามีการเสียหาย การบิ่นการแตกหรือไม่
.
2. ตรวจสอบด้วยการฟังเสียงจากการเคาะล้อหิน  หากมีเสียงดังกังวาน ก็แสดงว่าไม่แตกร้าว ดังวิดีโอนี้
.
หากไม่มีการตรวจสอบ และ หินมีการแตกร้าว เมื่อนำไปใช้งานอาจเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ 
เนื่องจากล้อหินเจียร์หมุนด้วยความเร็วรอบสูง ประกอบกับมีขนาดใหญ่อีกด้วย

Advertisements

การเลือกใช้ขนาดเม็ดหินเจียร์ ให้สอดคล้องกับความหยาบผิว

ขนาดเม็ดทราย หรือ เม็ดเกรน หรือ Grit Size ของทรายหรือเม็ดหิน ของล้อหินเจียร์ มีผลต่อความหยาบผิวงานที่ต้องการ ขนาดเม็ดหินที่ละเอียด ยอมได้ผิวงานที่ละเอียด ขนาดเม็ดหินที่หยาบย่อมได้ความหยาบผิวที่หยาบ

แต่ผู้ผลิตหินเจียร์ได้มีการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ของ ขนาดเม็ดหินกับความหยาบผิวที่ได้ ซึ่งเป็นไปตามตารางด้านล่าง

หากผู้ปฏิบัติงาน ต้องการความหยาบผิว เท่าใด ก็สามารถเลือกล้อหินเจียร์ ที่มีขนาดเม็ดหินที่เหมาะสมกับความหยาบผิวที่ต้องการได้

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก 9engineer.com และ คุณวันชัย ทิพจรูญ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120217 การเลือกใช้ขนาดเม็ดหินเจียร์ ให้สอดคล้องกับความหยาบผิว