ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหินระหว่างการกรีดหิน

ในการกรีดหินเพื่อเปิดหน้าหิน ทำให้หินคมขึ้น เราใช้เพชรกรีดหินตามรูปด้านล่าง ซึ่งการกรีดหินนั้นมีการฟุ้งกระจายของหิน และการฟุ้งกระจายนี่เองที่ทำให้เศษฝุ่นหินลอยเข้าไปยังพื้นที่ ที่เราไม่ต้องการให้มันไปอยู่ เช่นรางเลื่อนของเครื่องอันเป็นผลทำให้เกิดการสึกหรอ และฝุ่นยังทำให้เกิดความสกปรกกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆอีกด้วย

การลดการฟุ้งกระจายสามารถทำได้โดย ระหว่างการกรีดหิน ให้เปิดน้ำหล่อเย็นด้วย ดังรูป ละอองน้ำหล่อเย็นจะช่วยลดการฟุ้งกระจายได้เป็นอย่างมาก

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120228 ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหินเจียร์ด้วยการใช้น้ำหล่อเย็น

Advertisements

ตัวอย่างการประหยัดวัสดุเพื่อขึ้นรูปงานเจียระไนกลม

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการเจียระไนกลม ทรงกระบอกให้ได้ความร่วมศูนย์และประหยัดวัสดุ  ชิ้นงานนี้ลูกค้าต้องการเจียระไนทุกผิว ยกเว้นหน้าตัดที่ปลายทั้งสอง โดยมีเงื่อนไขต้องร่วมศูนย์กันด้วย มีความต้องการงาน 4 ชิ้น

ครั้งแรกพนักงาน เจียระไนโดยทำทีละ 1 ตัว เจียระไนสลับข้างกัน สลับกันจับงาน ส่งผลให้งานไม่ร่วมศูนย์กัน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจึงไม่ยอมรับ

ฝ่ายผลิตจึงต้องผลิตงานขึ้นใหม่ และปรับเปลี่ยนวิธีการเจียระไน โดยต้องเจียระไนร่วมกัน ให้เสร็จในครั้งเดียวทั้ง 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง แต่หากเจียระไนครั้งละ 1 ตัว ก็ต้องเผื่องานให้ยาวขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่จับงาน ซึ่งทำให้ต้องสิ้นเปลืองวัสดุไปอีก จึง ปรับปรุงวิธีการทำงาน ซึ่งอาจเป็นความบังเอิญก็ได้ที่ลูกค้าต้องการงานนี้ 4 ชิ้น คือเท่ากับ 2 คู่

จึงปรับปรุงวิธีการกลึงและเจียระไนทรงกระบอก โดย กลึงและเจียระไน ทีละ 1 คู่  หันปลายเข้าหากัน สลับข้างกันกลึง และสลับข้างกันเจียระไน ท้ายสุดก็มาตัด ให้เป็น 2 ชิ้น

นับว่าเป็นการปรับปรุงงานที่ทำให้ได้ทั้ง ความเที่ยงตรง และได้ความประหยัดไปในตัว

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110912 ตัวอย่างการประหยัดวัสดุเพื่อขึ้นรูปงานเจียระไนกลม

ตัวอย่างการลด การเด้งกลับ ในงานเจียร์ราบชิ้นงานเหลี่ยม

ตัวอย่างการลดการโก่งงอของชิ้นงานเจียระไนราบ เป็นการเจียระไนแท่งขนานสี่เหลี่ยมที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ซึ่งโดยทั่วไป งานชุบแข็งชิ้นงานเหล็กที่เกิดความร้อนและเย็นตัวอย่างเฉียบพลันมีโอกาสที่จะเกิดการโก่งงอได้

.

.

รูปแสดงลักษณะชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมที่เกิดการโก่งงอจากการชุบแข็ง ซึ่งสามารถตรวจสอบการโก่งงอของชิ้นงานได้โดยการวางชิ้นงานบนพื้นที่ราบ ใช้แผ่นตรวจสอบระยะ (feeler gauge) ตรวจสอบ จะพบความโก่งงอของชิ้นงาน

.

.

.

วิธีการแก้ไขการโก่งงอของชิ้นงานเจียระไนกระทำโดยนำชิ้นงานมาจับยึดด้วยปากกาจับชิ้นงานเจียระไน ให้มีพื้นที่เจียระไนเหนือขอบปากปากกาพอประมาณ จากนั้นนำปากกาจับชิ้นงานวางบนโต๊ะแม่เหล็กและเริ่มเจียระไนชิ้นงานด้านที่ 1 การจับยึดลักษณะนี้ แรงแม่เหล็กจะไม่มีผลต่อชิ้นงาน ดังนั้น ผิวงานที่ได้จะมีความราบที่แท้จริง

 

หลังจากนั้น ปลดชิ้นงานออกจากปากกาจับชิ้นงาน วางชิ้นงานบนโต๊ะแม่เหล็กเพื่อเจียระไนด้านตรงข้าม จะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความเรียบและมีระนาบผิวชิ้นงานทั้ง 2 ด้านขนานกัน

.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120130 ตัวอย่างการลด การเด้งกลับ ในงานเจียร์ราบชิ้นงานเหลี่ยม

การปรับปรุงแท่นยึดเพชรกรีดหินเพื่อลดเวลาการทำงาน


                        ในการเจียร์ราบ เราต้องกรีดหินให้คมเป็นระยะๆ  การกรีดหิน เรามักใช้ แท่นและเพชรกรีดหินดังรูปซ้ายมือ (หรือใกล้เคียง)

การใช้แท่นกรีดหินแบบแรกนี้ เรามักใช้ตอนเริ่มงาน ก่อนการทำงาน ก่อนที่จะนำชิ้นงานขึ้นวางบนหน้าโต๊ะแม่เหล็ก กรีดหินเสร็จแล้วจึงนำชิ้นงานขึ้นวางและเจียร์ไปจนกว่าจะรู้สึกว่าหน้าหินเริ่มทื่อ แล้วจึงกรีดหินกันใหม่อีกรอบ

แต่หากเรายังทำงานไม่เสร็จ งานยังคงค้างอยู่ที่หน้าโต๊ะแม่เหล็ก เช่น กรณีงานมีความแข็ง>หินทื่อเร็ว , งานมีขนาดใหญ่>หินทื่อก่อนงานเสร็จ   ซึ่งช่างมักจะต้องเอาชิ้นงานออกมาจากหน้าโต๊ะเพื่อกรีดหิน แล้วจึงนำชิ้นงานขึ้นวางอีกรอบ

การเอางานออกมาแล้วนำขึ้นไปวางใหม่นั้น ส่งผล ต่อ เวลาการทำงาน ที่มากขึ้น อันมาจาก การใช้เวลาในการเอางานออก เวลาในการทำความสะอาดชิ้นงานก่อนการวางใหม่ เวลาในการปรับตั้งต่างๆ และอื่นๆ

ช่างที่โรงงานนี้จึงลดปัญหาลง ด้วยการนำแท่นแม่เหล็กชนิดเปิด-ปิดได้ ที่ไม่ได้ใช้งานอื่นๆ มาติดตั้งเพชรกรีดหิน ดังรูปขวามือ หากต้องการกรีดหินเมื่อใดก็ตาม ก็นำแท่นกรีดหินตัวใหม่ ไปวางบนชิ้นงาน และกรีดหิน โดยไม่ต้องถอดชิ้นงานลง ซึ่งลดเวลาทำงานลงไปได้มากทีเดียว

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120127 การปรับปรุงแท่นยึดเพชรกรีดหินเพื่อลดเวลาการทำงาน

การตรวจสอบการแนบตัวกั้นงานเจียระไน


ในการเจียระไนราบ หากต้องการความมั่นคงในการจับยึดชิ้นงาน โดยปกติสามารถใช้ตัวกั้นชิ้นงานประกบกั้นงานทั้ง 2 ข้างซ้าย – ขวา ของชิ้นงาน และอาจจะมีการกั้นชิ้นงานด้านนอกและด้านในของชิ้นงานได้เช่นเดียวกันหากจำเป็น ดังนั้น เมื่อนำตัวกั้นชิ้นงานวางคู่กับชิ้นงานแล้ว ต้องมั่นใจว่า ตัวกั้นชิ้นงานกับชิ้นงานแนบสนิทกัน ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้

การใช้ตัวกั้นชิ้นงานในงานเจียระไนราบและการเคาะตัวกั้นงานให้แนบสนิท

  1. วางชิ้นงานและตัวกั้นชิ้นงานบนโต๊ะแม่เหล็กให้แนบชิดติดกัน โดยใช้แรงของมือทั้งสอง
  2. เปิดแม่เหล็กเพื่อจับยึดชิ้นงานและตัวกั้นชิ้นงาน
  3. ใช้แท่งทองแดง หรือทองเหลือง(เพื่อป้องกันการเกิดรอยขูดขีดขึ้นกับตัวกั้นชิ้นงาน)เคาะเบาๆ ที่ด้านขวาของตัวกั้นชิ้นงาน และใช้มือซ้ายจับที่ตัวกั้นชิ้นงานข้างซ้าย
  4. หากชิ้นงานและตัวกั้นชิ้นงานทั้ง 2  ก้อนแนบสนิทกัน ในการเคาะด้วยแท่งทองแดงหรือทองเหลือง มือซ้ายจะรู้สึกถึงแรงเคาะที่ส่งผ่านหน้าสัมผัสของชิ้นโลหะต่อชิ้นโลหะได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110927การตรวจสอบการแนบตัวกั้นงานเจียระไน

ตัวอย่างวิธีการป้องกันงานเจียระไนกลมแบบยาวสะท้าน

ตัวอย่างวิธีการป้องกันงานเจียระไนกลมแบบยาวสะท้าน

ในการเจียระไนกลม ชิ้นงานกลม ที่มีขนาดยาว หากมีพื้นที่จับงานโดย Punch former ไม่มากนัก และไม่มีการยันศูนย์ปลายชิ้นงาน ทำให้การจับยึดไม่แข็งแรงมั่นคงพอ ดังตัวอย่างในรูปชิ้นงาน เมื่อเจียร์แล้ว งานสะท้าน ส่งผลให้ผิวงานเป็นรอย ไม่สวยงาม ไม่ได้คุณภาพผิวงานที่ต้องการ

แนวทางการป้องกันสามารถทำได้โดยการเผื่อความยาวชิ้นงานเพิ่มขึ้นให้มีพื้นที่จับยึดที่โคนของชิ้นงานมากขึ้น ในกรณีนี้ ช่างเจียร์ได้เผื่อให้มีความยาวจับยึดประมาณ 30 มิลฯ จึงสามารถจับงานได้มั่นคงขึ้น แล้วจึงตัดท้ายส่วนที่ใช้จับยึดออกภายหลัง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110927 ตัวอย่างวิธีการป้องกันงานเจียระไนกลมแบบยาวสะท้าน

ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ 3

ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ 3

             หากเราสามารถทำการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบได้ จะช่วยลดเวลาทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการถอดและจับยึดชิ้นงานเมื่อนำออกมาวัดขนาดนอกเครื่องเจียร์ รวมทั้งไม่เสียเวลาในการทำความสะอาดชิ้นงานและโต๊ะงาน ซึ่งการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น

การใช้นาฬิกาวัดที่ยึดติดกับฐานเทียบกับก้อนขนาน  วัดขนาดชิ้นงานบนโต๊ะแม่เหล็กของเครื่องเจียระไนราบ   ซึ่งการใช้นาฬิกาวัดที่ยึดติดกับฐานเทียบกับก้อนขนาน วัดขนาดชิ้นงานมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 การใช้นาฬิกาวัดที่ยึดติดกับฐานเทียบกับก้อนขนาน วัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ

1.)  ต้องนำก้อนขนานวางชิดด้านข้างของชิ้นงาน ก่อนทำการเจียระไน

2.)  จำเป็นต้องทราบขนาดที่แน่นอนของก้อนขนาดที่ใช้

3.)  วิธีนี้สามารถวัดขนาดชิ้นงานที่มีความหนามากขึ้นได้ แต่ระยะในการวัดยังคงขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนขนานเช่นเดียวกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120120 ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานเจียร์ราบ 3

ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ 2

ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ 2

            หากเราสามารถทำการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบได้ จะช่วยลดเวลาทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการถอดและจับยึดชิ้นงานเมื่อนำออกมาวัดขนาดนอก เครื่องเจียร์ รวมทั้งไม่เสียเวลาในการทำความสะอาดชิ้นงานและโต๊ะงาน ซึ่งการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น

            การใช้นาฬิกาวัดที่ยึดติดกับฐาน  วัดขนาดชิ้นงานบนโต๊ะแม่เหล็กของเครื่องเจียระไนราบโดยตรง ดังรูป ซึ่งวิธีนี้สามารถวัดขนาดชิ้นงานได้หนาไม่เกินช่วงการวัดของนาฬิกาวัด

รูปการใช้นาฬิกาวัดที่ยึดติดกับฐาน วัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120120 ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานเจียร์ราบ 2

ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ 1

ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ 1

            หากเราสามารถทำการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบได้ จะช่วยลดเวลาทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการถอดและจับยึดชิ้นงานเมื่อนำออกมาวัดขนาดนอกเครื่องเจียร์ รวมทั้งไม่เสียเวลาในการทำความสะอาดชิ้นงานและโต๊ะงาน ซึ่งการวัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น

 

การใช้ไมโครมิเตอร์วัดความลึก วัดขนาดชิ้นงานบนโต๊ะแม่เหล็กของเครื่องเจียระไนราบโดยตรง โดยวางฐานของไมโครมิเตอร์วัดความลึกแนบกับผิวงานด้านบน จากนั้นหมุนปลอกหมุนของไมโครมิเตอร์วัดความลึกให้แกนวัดความลึกยื่นแตะผิวโต๊ะแม่เหล็ก ดังรูป แล้วจึงอ่านค่าความหนาของชิ้นงาน

รูปการใช้ไมโครมิเตอร์วัดความลึก วัดขนาดชิ้นงานบนเครื่องเจียระไนราบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120120 ตัวอย่างการวัดขนาดชิ้นงานเจียร์ราบ 1

เทคนิคการเจียร์ราบอลูมิเนียม

เทคนิคการเจียร์ราบอลูมิเนียม

ได้เห็นพนักงานที่โรงงานชลบุรี เขาเจียร์ราบอลูมิเนียม มีเทคนิคการเจียร์ที่น่าสนใจ จึงเอามาเผยแพร่กันดู

ปัญหาของการเจียร์ราบอลูมิดเนียมคือ

  1. โต๊ะแม่เหล็กดูดไม่ติด
  2. หินดูดอลูมิเนียม

ช่างเจียร์ได้ใช้

  1. ตัวกั้นงานมากประกับ ประกบ ชิ้นงาน รอบตัว ให้มีความแน่นหนา กันงานหลุด
  2. เอียงชิ้นงานลดระยะความยาวการเจียร์ เป็นการลดความร้อน และลดการดูดของหิน
  3. ใช้น้ำมันหล่อลื่น (#32) หล่อลื่น  ทาทุกรอบการเดินเจียร์ ซึ่งทำให้ใช้เวลาทำงานมาก ลดการดูดของหิน
  4. กินทีละน้อย ประมาณ 5 ไมครอน ลดการดูดของหิน

หากที่ใดยังไม่มีเทคนิคอื่นที่ดีกว่า ลองเอาไปใช้ดู โดยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเริ่มต้นนะครับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120116 เทคนิคการเจียร์ราบอลูมิเนียม