ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 9 งานเจาะ ต๊าป คว้านรู (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=om6GQKfoS1g&feature=related
Advertisements

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 8 การเลือก-ใช้ดอกกัดเอ็นมิล (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=HfIaISnqHOk&feature=related

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 7 งานกัดปาดหน้า (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=9OsNUi_o6C4&feature=related

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 6 การจับยึดมีดกัด (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=IPWGV_EGAHw&feature=related

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 5 การกำหนดตำแหน่งขอบงานและมีดกัด (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=r7-eEj_qq5M&feature=related

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 4 การจับยึดชิ้นงานกัด (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=J1VtofzVG24&feature=related

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 3 พื้นฐานการปฏิบัติงานกัดซีเอ็นซี (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=hMK7g_PpCv8&feature=related

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 2 พื้นฐานการปฏิบัติงานกัด (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 1 โครงสร้างเครื่องกัด (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ