เหตุผลดีดี ที่ใช้สร้าง Sine Magnetic Chuck

Sine Magnetic Chuck หรือที่เราเรียกกันว่า ไซน์บาร์ หรือโต๊ะแม่เหล็กชนิดปรับมุมได้ นั้น มีเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวมันเองที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน  เราใช้งาน Sine Magnetic Chuck โดยการคำนวณความสูงของการแผ่นรองซึ่งโดยปกติเราจะใช้ เกจบล็อค มาประกอบให้ได้ความสูงตามคำนวณและนำไปรองที่ Sine Magnetic Chuck เพื่อให้ได้มุมเอียงตามที่ต้องการ

                                 หากเรารองสังเกตดู เมื่อเราได้ความสูงของแผ่นรองแล้วเรามักจะต้องเพิ่มความหนาของแผ่นรองไปอีก 3  มิลลิเมตร เช่นคำนวณความสูงของแผ่นรองที่ Sine Magnetic Chuck ขนาด 150 มิลิเมตร มุมเอียง 20 องศา จะได้ความสูงแผ่นรอง คือ  Sin 20 * 150  ได้ 51.303 มิลลิเมตร แต่เราต้องประกอบแผ่นรองให้ได้ 54.303 มิลลิเมตร จึงจะได้มุมเอียง 20 องศา

เหตุผลที่เราต้องมีความหนา 3 มิลลิเมตร มาเกี่ยวข้องก็คือ หากต้องการเอียงมุมน้อยๆ เข่น 0.3 องศา ซึ่งคำนวณแผ่นรองได้ คือ Sin 0.3* 150 เป็น 0.785 ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถประกอบแผ่นรองหนา 0.785 ได้ แต่เราสามารถประกอบแผ่นรองขนาด 1.7 + 1.08 + 1.005 ได้ 3.785  ซึ่งเกินมา 3 มิลลิเมตร ผู้ออกแบบ จึงได้ ชดเชยขนาดดังกล่าวไว้ 3 มิลลิเมตรนั่นเอง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110810 เหตุผลดีดี ที่ใช้สร้าง Sine Magnetic Chuck

Advertisements

การปรับตั้งเพลาเครื่องกัด(spindle)ให้ตั้งฉากกับโต๊ะเครื่องกัด(table)

การปรับตั้งเพลาเครื่องกัด(spindle)ให้ตั้งฉากกับโต๊ะเครื่องกัด(table)

การใช้นาฬิกาวัด ในการปรับตั้งเพลาเครื่องกัดให้ตั้งฉากกับโต๊ะเครื่องกัดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้ให้ค่าความเที่ยงตรงมาก เพราะสามารถตรวจสอบความฉากของเพลาเครื่องกัดได้รอบตัว ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

นำนาฬิกาวัดที่ประกอบฐานแม่เหล็กแล้ว ติดที่ปลายของเพลาเครื่องกัดและปรับตั้งตำแหน่งของนาฬิกาวัดให้มีลักษณะดังรูป จากนั้นนำแท่งขนานมาวางบนโต๊ะเครื่องกัดและเลื่อนโต๊ะเครื่องกัดขึ้นจนแท่งขนานสัมผัสกับปลายแกนวัดของนาฬิกาวัดและปรับตั้งหน้าปัดของนาฬิกาวัดเป็นศูนย์

หมุนนาฬิกาวัดไปยังฝั่งตรงข้าม(180o) ดังรูปสังเกตค่าความแตกต่างจากเข็มของนาฬิกาวัด หากเข็มของนาฬิกาวัดอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนหมุนนาฬิกาวัดไปยังฝั่งตรงข้าม แสดงว่าเพลาเครื่องกัดตั้งฉากกับโต๊ะเครื่องกัด แต่หากหมุนนาฬิกาวัดไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วเข็มของนาฬิกาวัดมีการขยับ แสดงว่าเพลาเครื่องกัดไม่ตั้งฉากกับโต๊ะเครื่องกัด ให้คลายเกลียวยึดหัวเครื่องกัดเล็กน้อยและเคาะปรับให้เพลาเครื่องกัดตั้งฉากกับโต๊ะเครื่องกัด  จากนั้นจึงขันเกลียวยึดหัวเครื่องกัดให้แน่น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110727 Milling_Spindle_Head_Alignment