ร่วมทำหลักสูตรงานกลึงซีเอ็นซีให้โรงงาน

ทำหลักสูตรเพื่อใช้สอนงานพนักงานของโรงงานและโรงงานในกลุ่ม
ทำกันเอง สอนกันเอง ได้เนื้อหาตรงตามต้องการ

กำลังปรึกษาหารือกับนายช่าง

Advertisements