เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำ Model จากงาน Scan ง่ายขึ้น

ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญงาน CAD เกี่ยวกับงาน  Reverse Engineering  ( การสร้าง Solid model จาก Scanning file)

การสร้าง Solid model จาก Scanning file  มีความผิดพลาดจากชิ้นงานจริงอยู่

  1. มีความผิดพลาดจากการสแกน
  2. มีความผิดพลาดจากเครื่องสแกน
  3. มีความผิดพลาดในการสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับพื้นผิวสแกน
  4. มีความผิดพลาดจากการกำหนดขนาดชิ้นงาน

 

ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ ระหว่างการสแกน หากชิ้นงานนั้นๆ มีตำแหน่งที่สามารถวัดขนาดด้วยเครื่องมือวัดที่แน่นอน เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ ฯ CMM  ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ระยะบ่า หรืออื่นๆ ให้เก็บข้อมูลนั้นๆไว้ด้วย ไม่ควรเก็บเฉพาะข้อมูลด้วยการสแกนเพียงอย่างเดียว

เมื่อทำโมเดล ให้นำค่าวัดเหล่านั้นมาประมวลผลในการกำหนดขนาดของโมเดล จะช่วยลดความผิดพลาดของขนาด ระยะ ต่างๆ ลงได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110927 เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำ Model จากงาน Scan ง่ายขึ้น

Advertisements

ใช้โปรแกรม Foxit Reader ช่วยวัดขนาดในแบบงาน PDF

ใช้โปรแกรม Foxit Reader ช่วยวัดขนาดในแบบงาน PDF

                   ช่างเขียนแบบ ช่างออกแบบ หลายคนคงมีปัญหาในการเขียนแบบ หรือ ลอกแบบ จากแบบงานที่เป็นไฟล์ PDF ต้องการขึ้นโมเดล 3D ต้องการสร้าง CAD 2D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปทำ CAM/NC data หรือ ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ที่ต้องการใช้ไฟล์ดิจิตอล CAD 2D 3D มีแบบงานทั้งที่เป็นไฟล์ PDF  หรือเป็นกระดาษมา หากแบบงานไม่ซับซ้อน และให้ขนาดมาครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ไม่เป็นไร เขียน CAD ได้อย่างสบายๆ

แต่แบบงานหลายๆตัว ให้ขนาดมาไม่ครบทุกตำแหน่ง จึงเป็นอุปสรรคในการสร้าง CAD บางคนก็เอาไปพริ้นท์ , ถ่ายเอกสารให้มีขนาดใหญ่ และ ใช้เวอร์เนียกางวัดขนาดกันบนกระดาษ และต้องมาเทียบสัดส่วนงานกับขนาดที่มีการกำหนดมาแล้ว ยุ่งยากน่าดู

ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยาก ผู้เชี่ยวชาญ CAD CAM  ที่ทำงานด้วยกันได้ให้คำแนะนำว่า หากท่านมี หรือใช้ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ที่มีฟังชั่นวัดขนาด วัดพื้นที่ เช่น FOXit reader  ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF (http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/ )   นำมาใช้ช่วยวัดขนาดในแบบงานได้ง่ายๆ และ ปรับเทียบอัตราส่วนได้ทันที ทำให้งาน Copy CAD นั้นง่ายลงไปมากเลย มีแบบงานเป็นไฟล์ PDF ก็ใช้ได้เลย มีแบบงานที่เป็นกระดาษก็สแกนเป็น PDF  แล้วไปวัดขนาดในโปรแกรม

(ขอบคุณเทคนิคดีๆ จากคุณสุธี ชูทอง ผู้เชี่ยวชาญงาน CAD CAM)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20111004 ใช้โปรแกรมFoxitReaderช่วยวัดขนาดในแบบงานPDF