ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหินระหว่างการกรีดหิน

ในการกรีดหินเพื่อเปิดหน้าหิน ทำให้หินคมขึ้น เราใช้เพชรกรีดหินตามรูปด้านล่าง ซึ่งการกรีดหินนั้นมีการฟุ้งกระจายของหิน และการฟุ้งกระจายนี่เองที่ทำให้เศษฝุ่นหินลอยเข้าไปยังพื้นที่ ที่เราไม่ต้องการให้มันไปอยู่ เช่นรางเลื่อนของเครื่องอันเป็นผลทำให้เกิดการสึกหรอ และฝุ่นยังทำให้เกิดความสกปรกกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆอีกด้วย

การลดการฟุ้งกระจายสามารถทำได้โดย ระหว่างการกรีดหิน ให้เปิดน้ำหล่อเย็นด้วย ดังรูป ละอองน้ำหล่อเย็นจะช่วยลดการฟุ้งกระจายได้เป็นอย่างมาก

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120228 ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหินเจียร์ด้วยการใช้น้ำหล่อเย็น

Advertisements

เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำ Model จากงาน Scan ง่ายขึ้น

ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญงาน CAD เกี่ยวกับงาน  Reverse Engineering  ( การสร้าง Solid model จาก Scanning file)

การสร้าง Solid model จาก Scanning file  มีความผิดพลาดจากชิ้นงานจริงอยู่

  1. มีความผิดพลาดจากการสแกน
  2. มีความผิดพลาดจากเครื่องสแกน
  3. มีความผิดพลาดในการสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับพื้นผิวสแกน
  4. มีความผิดพลาดจากการกำหนดขนาดชิ้นงาน

 

ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ ระหว่างการสแกน หากชิ้นงานนั้นๆ มีตำแหน่งที่สามารถวัดขนาดด้วยเครื่องมือวัดที่แน่นอน เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ ฯ CMM  ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ระยะบ่า หรืออื่นๆ ให้เก็บข้อมูลนั้นๆไว้ด้วย ไม่ควรเก็บเฉพาะข้อมูลด้วยการสแกนเพียงอย่างเดียว

เมื่อทำโมเดล ให้นำค่าวัดเหล่านั้นมาประมวลผลในการกำหนดขนาดของโมเดล จะช่วยลดความผิดพลาดของขนาด ระยะ ต่างๆ ลงได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110927 เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำ Model จากงาน Scan ง่ายขึ้น

ร่วมทำหลักสูตรงานกลึงซีเอ็นซีให้โรงงาน

ทำหลักสูตรเพื่อใช้สอนงานพนักงานของโรงงานและโรงงานในกลุ่ม
ทำกันเอง สอนกันเอง ได้เนื้อหาตรงตามต้องการ

กำลังปรึกษาหารือกับนายช่าง

คมตัดดอกสว่านที่ดีควรเป็นอย่างไร

A properly sharpened drill bit should have equal cutting angles, equal length cutting edges and equal angle lip clearances.

 

หากเราต้องการให้รูเจาะมีขนาดตามต้องการ เราต้องลับคมตัดของปลายดอกสว่านให้มีระยะคมตัด B  และมุมปลายดอก A  รวมทั้งมุมหลบหลัง C ที่เท่ากันของทั้งสองคมตัด

 

Drill a hole through a scrap piece of steel. The drill should not chatter, squeal or stick, and shouldn’t need excessive pressure. The swarf (chips) should be continuous and produced in two lines, and the drill bit should be a tight fit in the drilled hole (ie remove the drill from the machine and try it back in the hole).

เมื่อลับคมดอกสว่านและตรวจสอบมุม ระยะคมตัดแล้ว นำมาทดสอบความสมบูรณ์ของการลับคม โดยนำไปทดลองเจาะเหล็ก ต้องมีการกินเนื้อเหล็กต่อเนื่อง ไม่สั่น ใช้แรงกดไม่มาก เศษที่ไหลออกมาจากคมตัดทั้งสอง ควรมีขนาดเท่ากัน และ ดอกสว่านต้องฟิดพอดีกับรู โดยการนำดอกสว่านใส่ในรูทอดสอบความพอดี

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120218 คมตัดดอกสว่านที่ดีควรเป็นอย่างไร

กรณีศึกษา เจาะดอกสว่านใหญ่เกินทำให้เกลียวในตื้นเกินไป

ครั้งนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงงาน  มีการเจาะรูเพื่อทำเกลียวใน แต่รูมีขนาดใหญ่เกินไป เมื่อต๊าปเกลียวไปแล้ว ทำให้ยอดเกลียวตื้นเกินไป หรือมีพื้นที่รับแรงของเกลียวน้อยเกินไป ลูกค้าจึงไม่รับงานนี้ และส่งผลให้ต้องกลึงงานชิ้นนี้ขึ้นใหม่ เสียเวลา เสียวัสดุ

สาเหตุของการเจาะดอกสว่านแล้วได้รูเจาะขนาดใหญ่กว่าขนาดของดอกสว่าน จะเกิดจากการลับคมตัดไม่ได้ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสม

หากเราต้องการให้รูเจาะมีขนาดตามต้องการ เราต้องรับคมตัดของปลายดอกสว่านให้มีระยะคมตัด B  และมุมปลายดอก A  รวมทั้งมุมหลบหลัง C ที่เท่ากันของทั้งสองคมตัด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120217 กรณีศึกษา เจาะดอกสว่านใหญ่เกินทำให้เกลียวในตื้นเกินไป

การตรวจสอบการแตกร้าวล้อหินเจียร์ เพื่อความปลอดภัย

เราสามารถตรวจสอบการแตกร้าวของล้อหินเจียร์ ก่อนการใช้งานได้ง่ายคือ
1. ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ด้วยสายตา ว่ามีการเสียหาย การบิ่นการแตกหรือไม่
.
2. ตรวจสอบด้วยการฟังเสียงจากการเคาะล้อหิน  หากมีเสียงดังกังวาน ก็แสดงว่าไม่แตกร้าว ดังวิดีโอนี้
.
หากไม่มีการตรวจสอบ และ หินมีการแตกร้าว เมื่อนำไปใช้งานอาจเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ 
เนื่องจากล้อหินเจียร์หมุนด้วยความเร็วรอบสูง ประกอบกับมีขนาดใหญ่อีกด้วย

การเลือกใช้ขนาดเม็ดหินเจียร์ ให้สอดคล้องกับความหยาบผิว

ขนาดเม็ดทราย หรือ เม็ดเกรน หรือ Grit Size ของทรายหรือเม็ดหิน ของล้อหินเจียร์ มีผลต่อความหยาบผิวงานที่ต้องการ ขนาดเม็ดหินที่ละเอียด ยอมได้ผิวงานที่ละเอียด ขนาดเม็ดหินที่หยาบย่อมได้ความหยาบผิวที่หยาบ

แต่ผู้ผลิตหินเจียร์ได้มีการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ของ ขนาดเม็ดหินกับความหยาบผิวที่ได้ ซึ่งเป็นไปตามตารางด้านล่าง

หากผู้ปฏิบัติงาน ต้องการความหยาบผิว เท่าใด ก็สามารถเลือกล้อหินเจียร์ ที่มีขนาดเม็ดหินที่เหมาะสมกับความหยาบผิวที่ต้องการได้

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก 9engineer.com และ คุณวันชัย ทิพจรูญ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120217 การเลือกใช้ขนาดเม็ดหินเจียร์ ให้สอดคล้องกับความหยาบผิว

ผลกระทบจากการจับยึดงานด้วยปากกาผิดวิธี

เมื่อมีความจำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานหลายๆชิ้นด้วยปากกาจับชิ้นงาน ไม่ว่าจะงานกัดหรืองานเจียระไนราบ มีข้อควรระวังเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติ ดังนี้

ไม่ควรจับยึดชิ้นงานซ้อนกันในลักษณะตามรูปซ้ายมือ แม้ว่าความยาวของชิ้นงานถ้าคาดคะเนด้วยสายตาและพบว่าเท่ากัน แต่หากมีการวัดขนาดชิ้นงานอย่างละเอียด จะพบว่าความยาวและขนาดของชิ้นงานมีความต่างกันอยู่ การจับยึดแบบนี้ชิ้นงานจะถูกบีบให้แน่นไม่เท่ากันทุกชิ้น บางชิ้นอาจจะหลวมมากเพราะไม่มีแรงมาจับยึดเลย  หากต้องการให้การจับยึดแน่นทุกชิ้น ควรจับยึดชิ้นงานตามรูปขวามือ

รูปล่างนี้คือ ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากการจับยึดชิ้นงานที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการงัดระหว่างชิ้นงานที่หลุดออกมาจากปากกากับดอกกัด ทำให้ดอกกัดรวมทั้งเครื่องกัดได้รับความเสียหาย

.

.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120217 ผลกระทบจากการจับยึดงานด้วยปากกาผิดวิธี

แปลงดอกต๊าปเก่าเป็นตอกนำศูนย์อันใหม่

ดอกต๊าปเก่ามีค่า อย่าทิ้งไปเสียเปล่า , ดอกต๊าปที่ทื่อแล้ว ไม่สามารถใช้งานทำเกลียวในได้แล้ว เราสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นๆได้ เช่น ช่างเอามาเจียร์ ให้ปลายเรียว และทำปลายให้แหลม ตามรูปที่แสดง ก็กลายเป็นดอกตอกนำศูนย์ ได้แล้ว ประหยัดเงิน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า

 

ได้มาจาก Jame A.Harvey ผู้แต่งหนังสือ Machine Shop Trade Secrets

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120213 แปลงดอกต๊าปเก่าเป็นตอกนำศูนย์อันใหม่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกัดพื้นฐาน บทที่ 9 งานเจาะ ต๊าป คว้านรู (English)

ดูวิดีโอไปก่อนครับ วันหลังจะมาบรรยายภาษาไทยให้ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=om6GQKfoS1g&feature=related