ขั้นตอนหลักของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค

ขั้นตอนหลักของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค

1. ต้องรู้ว่า พนักงานต้องหรือควรมีสมรรถนะเรื่องใด มีความรู้หรือทักษะอะไร

2.     ต้องรู้ว่า พนักงานมีความสมรรถนะใดๆอยู่

3.   ทำกิจกรรมเติมเต็ม ลดช่องว่าง

Advertisements
%d bloggers like this: