การวิเคราะห์งาน เพื่อทำรายการงาน


การทำรายการงาน หรือ การวิเคราะห์งาน คือการทำรายการงาน ที่พนักงานแต่ละตำแหน่งงาน ต้องทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานต่างๆของสถานประกอบการ เพื่อให้ทราบว่าพนักงานแต่ละตำแหน่งงานนั้นมีงานหลัก งานรอง งานย่อยอะไรบ้าง

ผลดีของการทำรายการงาน

รายการงาน นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการเริ่มทำกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม , การทำ OJT เป็นต้น หากไม่ทราบว่าพนักงานตำแหน่งนี้มีรายการงานอะไรที่ต้องทำบ้าง ก็จะส่งผลให้ การจัดหัวข้อสำหรับการอบรมไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วน

ตัวอย่าง เช่น หากโรงงานไม่ทำรายการงานเรื่อง (สมมติ) “ การคำนวณ ตรีโกณมิติ”  ก็ทำให้โรงงาน ลืมสอนงานเรื่องนี้ให้พนักงาน เป็นต้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง โรงงานส่งพนักงานเข้าอบรม เรื่อง “การอ่านแบบ/เขียนแบบ”  โดยไม่ได้ทำรายการงาน แต่รายการงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้ คือ “การอ่านแบบงาน” เท่านั้น ก็อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่าย เวลา ที่ต้องเสียไปมากกว่าที่ควร

ตัวอย่างรายการงาน แค่เพียง 1 งานรอง ก็มีรายการงานย่อยๆมากมาย

Advertisements
%d bloggers like this: