เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำ Model จากงาน Scan ง่ายขึ้น

ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญงาน CAD เกี่ยวกับงาน  Reverse Engineering  ( การสร้าง Solid model จาก Scanning file)

การสร้าง Solid model จาก Scanning file  มีความผิดพลาดจากชิ้นงานจริงอยู่

  1. มีความผิดพลาดจากการสแกน
  2. มีความผิดพลาดจากเครื่องสแกน
  3. มีความผิดพลาดในการสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับพื้นผิวสแกน
  4. มีความผิดพลาดจากการกำหนดขนาดชิ้นงาน

 

ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้ ระหว่างการสแกน หากชิ้นงานนั้นๆ มีตำแหน่งที่สามารถวัดขนาดด้วยเครื่องมือวัดที่แน่นอน เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ ฯ CMM  ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ระยะบ่า หรืออื่นๆ ให้เก็บข้อมูลนั้นๆไว้ด้วย ไม่ควรเก็บเฉพาะข้อมูลด้วยการสแกนเพียงอย่างเดียว

เมื่อทำโมเดล ให้นำค่าวัดเหล่านั้นมาประมวลผลในการกำหนดขนาดของโมเดล จะช่วยลดความผิดพลาดของขนาด ระยะ ต่างๆ ลงได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20110927 เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำ Model จากงาน Scan ง่ายขึ้น

Advertisements

About banjobplubjui
ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค กลุ่มงานช่างกลโรงงาน งานแม่พิมพ์ ให้ก้าวหน้า,ก้าวไกล เพื่อประเทศไทยยั่งยืน

Comments are closed.

%d bloggers like this: