การตรวจสอบการแตกร้าวล้อหินเจียร์ เพื่อความปลอดภัย

เราสามารถตรวจสอบการแตกร้าวของล้อหินเจียร์ ก่อนการใช้งานได้ง่ายคือ
1. ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ด้วยสายตา ว่ามีการเสียหาย การบิ่นการแตกหรือไม่
.
2. ตรวจสอบด้วยการฟังเสียงจากการเคาะล้อหิน  หากมีเสียงดังกังวาน ก็แสดงว่าไม่แตกร้าว ดังวิดีโอนี้
.
หากไม่มีการตรวจสอบ และ หินมีการแตกร้าว เมื่อนำไปใช้งานอาจเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้ 
เนื่องจากล้อหินเจียร์หมุนด้วยความเร็วรอบสูง ประกอบกับมีขนาดใหญ่อีกด้วย

Advertisements

About banjobplubjui
ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค กลุ่มงานช่างกลโรงงาน งานแม่พิมพ์ ให้ก้าวหน้า,ก้าวไกล เพื่อประเทศไทยยั่งยืน

Comments are closed.

%d bloggers like this: