การกัดชิ้นงานก้อนเหลี่ยมขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว

__________ในการกัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ดังรูป และจำนวนไม่มาก การจับยึดชิ้นงานลักษณะดังกล่าวเพื่อทำการกัดปาดหน้าและกัดด้านข้างให้งานสำเร็จเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่วิธีการกัดชิ้นงานขนาดเล็กที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะสามารถช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการกัดชิ้นงานลงได้มาก  มีวิธีการ ดังนี้

.

.

.

.

.

____1. ใช้วัสดุชิ้นงานที่มีความหนามากกว่าความหนาที่ต้องการประมาณ 5 มม. และจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับชิ้นงานกัด จากนั้นเดินเครื่องเพื่อทำการกัดปาดหน้าและกัดด้านข้างชิ้นงานให้ครบ 5 ด้าน ดังรูป ในขั้นตอนนี้ชิ้นงานทั้ง 5 ด้านจะได้ฉากและขนานกัน

ฉากและขนานกันมากกว่าการกัดโดยพลิกทีละด้าน

.

.

.

.

.

.

_____2. เมื่อกัดชิ้นงานได้ 5 ด้านตามวิธีที่ได้กล่าวไป ขั้นตอนต่อไปจับชิ้นงานคว่ำลงให้แนบแท่งขนานและจับยึดด้วยปากกาจับชิ้นงานกัด จากนั้นทำการกัดปาดด้านที่ 6 ของชิ้นงาน ตามรูป ให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ จากขั้นตอนนี้ก็จะได้ชิ้นงานก้อนเหลี่ยมขนาดเล็ก ที่มีค่าความเที่ยงตรงของขนาดสูง ในเวลาอันรวดเร็ว

.

.

.

.

.

.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120131 การกัดชิ้นงานก้อนเหลี่ยมขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว

Advertisements

About banjobplubjui
ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค กลุ่มงานช่างกลโรงงาน งานแม่พิมพ์ ให้ก้าวหน้า,ก้าวไกล เพื่อประเทศไทยยั่งยืน

Comments are closed.

%d bloggers like this: