ตัวอย่างการลด การเด้งกลับ ในงานเจียร์ราบชิ้นงานเหลี่ยม

ตัวอย่างการลดการโก่งงอของชิ้นงานเจียระไนราบ เป็นการเจียระไนแท่งขนานสี่เหลี่ยมที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ซึ่งโดยทั่วไป งานชุบแข็งชิ้นงานเหล็กที่เกิดความร้อนและเย็นตัวอย่างเฉียบพลันมีโอกาสที่จะเกิดการโก่งงอได้

.

.

รูปแสดงลักษณะชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมที่เกิดการโก่งงอจากการชุบแข็ง ซึ่งสามารถตรวจสอบการโก่งงอของชิ้นงานได้โดยการวางชิ้นงานบนพื้นที่ราบ ใช้แผ่นตรวจสอบระยะ (feeler gauge) ตรวจสอบ จะพบความโก่งงอของชิ้นงาน

.

.

.

วิธีการแก้ไขการโก่งงอของชิ้นงานเจียระไนกระทำโดยนำชิ้นงานมาจับยึดด้วยปากกาจับชิ้นงานเจียระไน ให้มีพื้นที่เจียระไนเหนือขอบปากปากกาพอประมาณ จากนั้นนำปากกาจับชิ้นงานวางบนโต๊ะแม่เหล็กและเริ่มเจียระไนชิ้นงานด้านที่ 1 การจับยึดลักษณะนี้ แรงแม่เหล็กจะไม่มีผลต่อชิ้นงาน ดังนั้น ผิวงานที่ได้จะมีความราบที่แท้จริง

 

หลังจากนั้น ปลดชิ้นงานออกจากปากกาจับชิ้นงาน วางชิ้นงานบนโต๊ะแม่เหล็กเพื่อเจียระไนด้านตรงข้าม จะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความเรียบและมีระนาบผิวชิ้นงานทั้ง 2 ด้านขนานกัน

.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร นำไปเผยแพร่ ไปแบ่งปันกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ

20120130 ตัวอย่างการลด การเด้งกลับ ในงานเจียร์ราบชิ้นงานเหลี่ยม

Advertisements

About banjobplubjui
ผมมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค กลุ่มงานช่างกลโรงงาน งานแม่พิมพ์ ให้ก้าวหน้า,ก้าวไกล เพื่อประเทศไทยยั่งยืน

Comments are closed.

%d bloggers like this: