พัฒนางาน CAD CAM Machining

งานที่ปรึกษาปรับปรุงพัฒนางาน CAD CAM Machining โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ตั้งตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการทำงาน ไม่ดีขึ้นไม่คิดเงิน

แต่ถ้าได้ตามเป้าหมาย ได่ตามตัวชี้วัด ก็คิดไม่น้อยครับ แต่รับรองคุ้มค่าการลงทุน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: