เขียน Blog เรื่องที่ช่างเทคนิค ต้องรู้/ควรรู้

………..เป็นโครงการที่ตั้งใจจะำทำ เพื่อ ให้สมกับเป็นคนไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เราเป็นประชาชนที่ได้มีความสุขจากการทำงานหนักของพระองค์ การได้มาแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ ที่ได้มา ให้กับเพื่อนคนไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการทำงาน ก็ถือได้ว่าได้ทำเพื่อประเทศไทย แม้จะเป็นส่วนที่เล็กน้อยก็ตาม

……….เป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการทำงาน สิ่งที่พบเห็นและเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มงานช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างมาชีนนิ่ง นำมาแบ่งปัน เผยแพร่ให้เพื่อนๆ ร่วมอุตสาหกรรม นำไปใช้ ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น

. บางบางเรื่องแม้จะเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เห็นน่าจะนำมาเล่าให้ทราบ แต่ที่นำมาเขียนมาเล่าให้ทราบกันนั้น เป็นเรื่องที่มาจากโรงงาน พนักงานบางคนไม่ทราบ ไม่รู้ ในเรื่องที่คิดกันว่าเป็นพื้นฐานกัน จนนำมาสู่ความผิดพลาดของงาน

…….ผมเชื่อว่าการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับเพื่อนพนักงานอีกหลายๆคน ผ่านการแบ่งปันของผู้อ่านบทความทุกๆท่าน ขอให้ท่านผู้อ่านได้โปรดแบ่งปันเรื่ิองราวของบทความสั้นๆเหล่านี้ ให้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมไทย บางทีอาจเกิดการ ปิ๊ง จนสร้างผลที่มากก็ได้นะครับ

.

………………………  ผมเชื่อว่า การแบ่งปัน การให้ สร้างความสุขได้ >>>> คุณเชื่อไหม >>> หากเชื่อ >>> ช่วยแบ่งปัน

เข้าดูรายการเนื้อหาได้ที่ หน้า Home

ท่านสามารถเข้าไปอ่าน ทำสำเนาเอกสาร ดาวโหลดเอกสารจากลิ้งค์ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่ือนร่วมวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้

Advertisements
%d bloggers like this: