งานที่ทำ

เขียนบล็อค ฟรี ความรู้ประสบการณ์จากผมเอง

.

ระบบพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากเพราะทำเองคนเดียว

.

พัฒนางาน CAD CAM Machining มีค่าใช้สูงเพราะทำกับทีมงาน แต่รับประกันเป้าหมายและตัวชี้วัด

<_>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: